Bij het eerste bezoek

Wij verzoeken je volgende zaken mee te nemen:
  • Geldig identiteitsbewijs
  • Je Burger Service Nummer (BSN)
  • Een inschrijving ziekenkosten.
  • Een geldig verzekeringsbewijs met polisnummer.
  • Verwijsbrief tandarts, huisarts of verwijzend specialist
  • Naam , adres en woonplaats (N.A.W.) gegevens van je huis-en tandarts.
  • Actuele medicatielijst
  • Indien gebruik bloedverdunners, welke bloedverdunners gebruikt worden.