extractie verstandskies

Er zijn verschillende redenen waarom een ​​tand getrokken moet worden. Verval, verwonding of andere tandheelkundige aandoeningen kunnen zo ernstig worden dat een tand niet meer te redden is. Soms kan ook de gezondheid van de omliggende tanden een verwijdering vereisen.
Een ongezonde tand kan complicaties veroorzaken zoals aanhoudende pijn en infectie, terwijl een verder gezonde tand problemen kan veroorzaken zoals tandverschuiving, verdringing en uitlijningsproblemen.

Veelvoorkomende redenen waarom een ​​tand of kies kan worden aanbevolen voor verwijdering (extractie) zijn:

  • Geavanceerd verval, slechte staat van tanden of kiezen
  • Ernstige infectie of parodontitis
  • Tanden die te dicht op elkaar staan ( ruimte gebrek)
  • Gebroken tanden
  • Wortelkanaal ontstekingen, achter gebleven wortelresten
  • Pathologie ( oncologische  behandeling / behandeling tegen kanker)
  • Orthodontische behandeling

Tandextracties en het verwijderen van verstandskiezen is een veel voorkomende procedure bij ons.

Behandeling

Het weghalen van verstandskiezen gebeurt onder lokale verdoving. Omdat de MKA-chirurg soms in het bot moet boren kan het herstel enkele dagen duren. De wond wordt na de verwijdering gesloten met oplosbare hechtingen.

Bij het verwijderen van wortelresten schuift de MKA chirurg het tandvlees iets opzij en boort vaak een beetje kaakbot weg om zo grip op de wortelrest te krijgen. Nadat de wortelrest is weggehaald, spoelt de chirurg het wondje goed uit en plaatst enkele hechtingen. Deze lossen na een ruime week vanzelf op. Meestal krijgt u een verbandgaasje op de wond. Het is verstandig om dit gaas ca..30 minuten stevig vastklemmen door erop te bijten of met een vinger aan te drukken. Zo ontstaat een bloedstolsel dat de wondgenezing bevordert. 

Na de operatie kan de wang opzwellen, blauw worden en er kan een nabloeding ontstaan. Slikken, eten of drinken kan de eerste dagen na de operatie lastig zijn. Ook kan een tijdelijke verdoving van de lip, kin of tong plaatsvinden door kneuzing van een zenuw. De ergste klachten zullen na drie dagen verdwenen zijn. Het weghalen van verstandskiezen of wortelresten is een routinebehandeling. Complicaties komen zelden voor.

Het verwijderen van alle andere gebitselementen gaat net zoals hierboven omschreven staat.