Drs. J.W.K. de Rui­ter

Gespecialiseerd in

Implantologie
MRA-chirurgie
OSAS (obstructief slaapsyndroom)

Opleidingen

Geneeskunde
Tandheelkunde
Specialisatie Kaakchirurgie

Lidmaatschappen

KNMT, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
NVMKA, Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
NVOI, Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie
NVTS, Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde

BIG-nummer

89044311801