Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Gevolg van deze nieuwe wetgeving is de verplichting om gevoelige informatie veilig uit te wisselen. Het betekent ook dat wij  bij voorkeur (door)verwijzingen met patiëntinformatie ontvangen via een beveiligde verbinding, via zorgmail

Mail je via Zorgwebmail / Zorgmail host of via een eigen e-mailprogramma MS Outlook gekoppeld aan Zorgmail? 

Dan kan je via het zorgmail community adresboek de Maatschap via de ziekenhuis e-mailadressen
Meander MC en St. Jansdal vinden. En kan je direct beveiligd verwijzen. 

Wel zo veilig en gemakkelijk

Verwijzen naar MKA Midden Nederland