De behandeling:

Een groot deel van onze behandelingen wordt onder lokale verdoving op de behandelkamer van de polikliniek uitgevoerd. Dit zijn dagbehandelingen. Na deze behandeling mag je dezelfde dag weer naar huis.
Er zijn ook behandelingen waarbij je onder onder volledige narcose gebracht wordt. Hiervoor geldt dat je dan opgenomen wordt in het ziekenhuis.

Voor alle behandelingen is het noodzakelijk dat je een verwijzing hebt van een tandarts, huisarts of medisch specialist.

 

Afspraken maken. Hoe werkt het?

 • Je belt voor een afspraak met het ziekenhuis in Amersfoort of het ziekenhuis in Harderwijk.

  Amersfoort :  033 - 850 6070
  Harderwijk : 0341 - 463 890 ( ook voor de locatie Lelystad )

  Het is belangrijk dat je de informatie van de verwijzing van de tandarts, actuele medicatie en eventueel gebruik van bloedverdunners bij de hand hebt. 

 • Vervolgens wordt op basis van aangeleverde informatie en de verwijzing van tandarts, huisarts of medisch specialist  bepaald welke behandeling je nodig hebt ; een dagbehandeling of behandeling onder narcose

 • De afdeling planning, plant je  behandeling in overleg met de MKA chirurg en vervolgens word je enkele dagen later teruggebeld voor het vastleggen van een definitieve datum voor een behandeling.

 

Een behandeling onder narcose betekent dat je geheel onder narcose gebracht wordt. Dit kan een medische of een niet-medisch aanleiding hebben. Een niet-medische aanleiding kan bijvoorbeeld zijn dat je bijzondere angst hebt voor de behandeling. Bij behandeling onder narcose volgt altijd een opname in het ziekenhuis.

Behandeling van niet-medische aard wordt over het algemeen alleen gedaan via een evaluatie of verwijzing van een behandelend specialist, zoals een psycholoog of psychiater. In het geval van een niet-medische aanleiding verzoeken je bij het maken van een afspraak deze informatie beschikbaar te hebben.

 

Hoe werkt het bij afspraken voor de behandeling onder narcose? :

Indien een behandeling onder narcose voor je is vastgesteld wordt er met u eerst een consult afspraak gemaakt.

Tijdens de eerste consultafspraak.

 • Krijg je een uitgebreide uitleg en een toelichting van de komende behandeling onder narcose. Tevens worden al uw actuele medische relevante gegevens besproken.
 • Vervolgens wordt tegelijkertijd  een afspraak gemaakt met de anesthesist over het pre-operatief onderzoek.
 • Dien je een gezondheidslijst in te vullen met vragen over je gezondheid.

 

Vaststellen van OK- (Operatie Kamer) en behandelingsdatum.

Een operatie onder narcose wordt in samenspraak met het ziekenhuis gepland en geregeld. Afhankelijk van wachtlijst(en) kan dit  soms een maand duren.

Datum behandeling.

Je wordt door het ziekenhuis ruim van te voren gebeld indien de datum van behandeling definitief vaststaat. Je hoeft in de tussenliggende periode zelf geen actie te ondernemen.

Wachttijden voor behandeling.

De wachttijden variëren gedurende het jaar en verschilt per behandeling.
Voor de de meest actuele informatie: wachttijden St Jansdal  en wachttijden Meander MC