Orthodontisch kaakchirurgie

Met orthognatische chirurgie corrigeren wij dentofaciale afwijkingen en in het bijzonder die in het gelaat, zoals asymmetrieën, deformaties en groeidefecten van de kaken. Met deze ingreep wordt een evenwicht bereikt tussen de tanden, het kaakgewricht en de kauwspieren.

De groep patiënten met dentofaciale afwijkingen heeft veelal pijnklachten tijdens het eten, kaakgewrichtsproblemen, abnormale slijtage van tandweefsel, beperkte mondopening, ademhalingsproblemen, esthetische- en psychologische problemen.

Een dergelijke correctie of osteotomie houdt tevens in dat ook de occlusie (contact van de gebitselementen van boven- en onderkaak) zal worden aangepast aan de nieuwe situatie na de operatie van boven- en onderkaak. Daarom zal een MKA chirurg samenwerken met een orthodontist om in verschillende fasen de ingreep optimaal te kunnen voorbereiden.

Op zijn vroegst vanaf 12 jaar kan de voorbereiding voor een dergelijke ingreep worden gestart, om uiteindelijk, pas na de voltooiing van de groei, over te gaan tot uitvoeren van een succesvolle operatieve correctie.  Bij zeer jonge kinderen kan een osteodistractietechniek worden gebruikt, ten einde ernstige onnatuurlijke oplossingen door het lichaam zelf te voorkomen

Het soort operatie dat uitgevoerd moet worden, hangt af van de stand van de kaak. In alle gevallen moet een snee in het bot worden gemaakt, zodat de kaak of een deel ervan kan worden verschoven.

De operatie gebeurt meestal volledig vanuit de mond, zodat geen littekens aan de buitenkant van de mond ontstaan. Wanneer het toch nodig is een snede in de huid te maken zal dit zo onopvallend mogelijk in de huidplooien worden gedaan. Zo mogelijk wordt dat van tevoren besproken.

 

Verschillende soorten operaties

Wij gebruiken maken van een verschillend aantal operaties om de stand van de kaken te corrigeren:

  • Bilaterale sagitale splijtingsosteotomie (BSSO) voor het verplaatsen van de onderkaak;
  • Le Fort 1 osteotomie voor het verplaatsen van de bovenkaak;
  • Genioplastiek voor het verplaatsen van de kin;
  • Surgical assisted rapid maxillary/mandibular expansion (SARME) voor het verbreden van de onder of bovenkaak;
  • Bi-maxillaire osteotomie voor het simultaan verplaatsen van de boven- en onderkaak.

Behandeling

Bij de chirurgische kaakcorrectie, een kaakosteotomie, wordt de boven- en/of onderkaak door doorgezaagd en naar voren verplaatst. Tijdens de operatie zaagt de MKA-chirurg de onderkaak net achter de verstandskiezen door. De kaak wordt dan naar voren gezet en met schroeven weer vastgezet. Soms is het nodig om ook de bovenkaak op deze manier te verplaatsen. Naast een grote invloed op de luchtweg, heeft deze behandeling ook een effect op het uiterlijk. De gelaatstrekken worden iets hoekiger. Bovendien wordt ook een perfect rechte tandstand verkregen.

Over het algemeen hebben patiënten weinig pijn na de operatie. De dagen na de ingreep zijn simpele pijnstillers zoals paracetamol vaak voldoende. Het gevoel in de onderlip en de kin kan na de operatie tijdelijk iets minder zijn. Er treedt vaak een forse zwelling van het gezicht op, met name van de wangen. Ook zal er sprake zijn van bloeduitstortingen (blauwe plekken). De zwellingen en de bloeduitstortingen trekken na enkele dagen vanzelf weg. 

Blokjesbeugel

Patiënten die een operatie ondergaan aan de boven- en onderkaak, moeten ook tijdelijk een blokjesbeugel (plaatjes op de tanden) dragen. Ze worden dus door zowel de kaakchirurg als door een orthodontist behandeld. Alle orthodontisten in de regio werken op dit gebied samen met de vakgroep Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie van Midden Nederland. De behandeling met de beugel kan 1,5 tot 2 jaar duren.

Kaakchirurgieprocedure

Orthognatische chirurgie vereist precisie en coördinatie tussen MKA chirurgen en orthodontisten voor een optimaal resultaat. Tijdens het eerste consult zullen we 3D-scanning voltooien om de meest nauwkeurige beoordeling van het probleem te kunnen geven. 

De MKA chirurgen van MKA Midden Nederland voeren deze operaties met grote regelmaat uit.