De door MKA Midden Nederland op deze website verstrekte informatie is geselecteerd en samengesteld uit verschillende bronnen.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen (medische)rechten worden ontleend. MKA Midden Nederland kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. MKA Midden Nederland en overige leveranciers  (video's) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. 

Verantwoordelijkheid
De lezer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de lezer zelf worden gebruikt.

Inhoud conform Privacy ( Wet EU , Algemeen Verordening Gegevensbescherming  )

De informatie die door MKA Midden Nederland wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. De behandelingen in de zorg zijn aan veranderingen onderhevig, net zo als de geselecteerde informatie over behandelingen. De informatie geeft je behandelaanwijzingen maar is geen volledig zelfstandig behandelplan. Je dient je altijd te wenden tot jouw eigen arts voor een behandelplan of diagnose. De informatie op deze website is interactief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.


Gegevensbescherming in één oogopslag


Algemene informatie
De volgende opmerkingen geeft een eenvoudig overzicht van wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee je persoonlijk kan worden geïdentificeerd.

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vind jein onze verklaring over gegevensbescherming onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant.  Dat zijn wij.  Onze contactgegevens vind je op de startpagina en het correspondentie adres hieronder.

Hoe verzamelen we uw informatie?

Enerzijds worden je gegevens verzameld wanneer je deze aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn je bijvoorbeeld in een contactformulier invult.
Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn hoofdzakelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra je onze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Het is bijvoorbeeld handig als je de site via je mobiel bezoekt, dat dan ook een aangepast leesbaar scherm verschijnt.  Andere gegevens kunnen worden gebruikt om je gebruikersgedrag te analyseren. Op basis van dit gebruiksgedrag verbeteren we regelmatig de website, zodat je een betere ervaring van je bezoek ervaart.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

Je hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van jouw opgeslagen persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen op ons contactadres als je nog vragen hebt over gegevensbescherming. Je hebt ook het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag, Autoriteit Persoonsgegevens


Analyse en instrumenten van derden.

Wanneer je onze website bezoekt, kan jouw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. Je kan bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vind je in de volgende privacyverklaring.

Je kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij je over de mogelijkheden van bezwaar.


1.   Algemene informatie en verplichte informatie

Dataprivacy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van jouw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Wanneer je deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee je persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

MKA Midden Nederland
MKA Midden Nederland is een handelsnaam van de Maatschap Mondziekte, Kaak- en Aangezichtschirurgie Amersfoort.
MKA Midden Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32153073 
Adres: Maatweg 3 
Plaats: 3813 TZ Amersfoort

 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met jouw uitdrukkelijke toestemming. Je  kan jouw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat je hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen.
De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

 

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van het land  waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming van de ziekenhuizen en hun contactgegevens is te vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van jouw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan jouw of aan een derde te laten overhandigen in een gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat. Indien je verzoekt om directe doorgifte van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

 

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die je ons als site-operator toestuurt. Een versleutelde verbinding herken je aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die je ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

 

2.   Gegevensverzameling op onze website

 

Cookies

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan je computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en door je browser worden opgeslagen. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op je computer opgeslagen totdat je ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat jouw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

Je kan je browser zo instellen dat je over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.  Cookies, die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) te bieden, worden op basis van de Wet AVG ( Algemene verordering gegegevens bescherming). De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

 

Server log bestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die je browser automatisch naar ons doorstuurt.

Deze zijn: Browsertype en browserversie, gebruikt besturingssysteem, referrer URL, hostnaam van de toegangscomputer, tijdstip van de serveraanvraag, IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

 

Contactformulier

Als je  ons via het contactformulier vragen stelt, worden jouw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die je daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder jouw specifieke toestemming. De in het contactformulier ingevulde gegevens worden daarom uitsluitend met jouw toestemming verwerkt (art. 6  en art 7  van de AVG)  Je kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat je hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking zijn  uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast. De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat je ons om verwijdering verzoekt, jouw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de aanhoudperioden - blijven onverlet.

 

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, het ontwerp van de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van Art. 6  van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen of te factureren voor het gebruik van de dienst.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

 

Doorgifte van gegevens bij het sluiten van een overeenkomst voor diensten en digitale inhoud

Persoonsgegevens worden door ons alleen aan derden doorgegeven indien dit in het kader van de contractverwerking noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de met de betalingsopdracht belaste kredietinstelling. Een verdere doorgifte van de gegevens vindt niet plaats of alleen als je uitdrukkelijk met de doorgifte hebt ingestemd. Jouw gegevens worden niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

 

Chat

Als je ons via de chat vragen toestuurt, worden je gegevens uit het chat, inclusief de contactgegevens die je daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder je toestemming. De in het chatformulier ingevulde gegevens worden daarom uitsluitend met jouw toestemming verwerkt (art. 6 van de AVG). Je kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat je hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast. De door jou in de chat ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat je ons om verwijdering verzoekt, je toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor de opslag van gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de aanhoudperioden - blijven onverlet.

Voor onze chat gebruiken we een Facebook messenger-client.  Wij willen je graag informeren dat Facebook een  eigen privacy beleid heeft. https://www.facebook.com/policy.php.  eigen opslag en bewaargegevens kan je verwijderen via het platform van Facebook zelf.

De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden conform de gebruiksrichtlijnen van Facebook voor gegevens kan gebruiken. Hierdoor kan Facebook advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook plaatsen. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als site-operator niet worden beïnvloed.3.   Analyse-instrumenten en reclame

 
Googleanalytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google en Piwik . De provider is https://analytics.google.com (Google maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt veelal overgebracht naar de Google server in de EU en daar opgeslagen.

Mamoto (Piwik)-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6  van de AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

 

IP-anonimiseren

Op deze website hebben we de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor zal je IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte worden geknipt voordat het naar de VS wordt verzonden. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om je gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

 

Browser plugin

Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

Als alternatief voor de browser add-on of in browsers op mobiele apparaten, klikt je op deze link om te voorkomen dat Mamoto in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Een opt-out cookie wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Meer informatie over hoe Mamoto Analytics omgaat met gebruikersgegevens is te vinden in Mamoto's privacybeleid: https://matomo.org/gdpr/

 

Facebook-pixels

Onze website gebruikt de geen bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") voor conversiemetingen. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over hoe wij uw privacy beschermen: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Je kan de remarketingfunctie "Custom Audiences" ook uitschakelen in de sectie Ad Settings (Instellingen aanpassen) op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. U moet ingelogd zijn op Facebook.

Als je geen Facebook-account hebt, kunt u op het gebruik van Facebook gebaseerde reclame uitschakelen op de website van European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoise.com

 

4.     Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens via Mailchimp

Als je jezelf wil abonneren op de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van je nodig, evenals informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of je de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of je akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens zullen niet of slechts op vrijwillige basis worden verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De in het nieuwsbriefregistratieformulier ingevulde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van jouw toestemming (art. 6 van AVG Je kan te allen tijde jouw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief intrekken, bijvoorbeeld via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die je ons verstrekt om u te abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat je jezelf afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengebied) blijven hierdoor onaangetast.

 

5.   plug-ins en andere webtools

 

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-site van Google. Deze website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Als je één van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een Youtube-plug-in, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s je hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op je YouTube-account, kan je YouTube toestaan uw surfgedrag direct te koppelen aan jouw persoonlijke profiel. Ja kan dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 7 en 8 wet AVG

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Google webfonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google om lettertypen uniform weer te geven. Wanneer je een pagina oproept, laadt de browser de gewenste webblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via jouw IP-adres is geopend. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin zoals beschreven in de AVG

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Google Kaarten ( Google Maps)

Deze website maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit is een rechtmatig belang in de zin zoals beschreven in de AVG

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

MKA Midden Nederland

MKA Midden Nederland is een handelsnaam van de Maatschap Mondziekte, Kaak- en Aangezichtchirurgie Amersfoort.
MKA Midden Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32153073
Adres: Maatweg 3 
Plaats: 3813 TZ Amersfoort