<

Wat kunt u verwachten bij een behandeling?

 Wij zijn als MKA-chirurgen specifiek opgeleid om moeilijke en complexe behandelingen en operaties uit te voeren in de mond, aan kaak of aan hals en aangezicht. Alle MKA-chirurgen zijn zowel tandarts als arts en zijn daarnaast speciaal opgeleid tot kaakchirurg. Wij behandelen jaarlijks duizenden patienten.


Veel behandelingen worden onder lokale verdoving op de behandelkamer van de polikliniek uitgevoerd. Omdat de behandeling onder steriele omstandigheden wordt uitgevoerd, wordt er een steriele doek over u uitgespreid. De doek ligt ook over uw ogen, zodat u geen last hebt van de lamp boven u. U kunt er wel onderdoor kijken. Tijdens de behandeling voelt u wat druk op de kaak en u hoort geluiden die bij de behandeling horen, maar u voelt geen pijn.

Wij maken gebruik van de meest moderne apparatuur, zoals bijvoorbeeld 3D-beelden. Op deze wijze streven wij er naar u kwalitatief de meest hoogwaardige zorg te bieden.


Wij zijn als MKA-chirurgen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. 
(Web: NVMKA )

 

Informatie wachttijden

Onze MKA behandelingen

Back to top